Cum se calculeaza termenele procedurale conform prevederilor NCPC

Termenele procedurale determinate au modul de calcul prezentat in principal de dispozitiile art. 181 NCPC. Astfel, termenele succesive statornicite pe ore incep sa curga de la ora zero a zilei urmatoare.

Termenul socotit pe zile se intelege pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a implinit termenul.

Termenele stabilite pe saptamani, luni sau ani se implinesc in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. Totusi, daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni.

Ca exceptie de la cele mentionate anterior, termenul care se implineste intr-o zi nelucratoare se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Potrivit art. 182 NCPC, termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24:00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul de procedura. Cu toate acestea, daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanta sau intr-un alt loc, termenul de depunere in acel loc se va implini la ora la care activitatea inceteaza acolo in mod legal.

Pentru actele de procedura trimise prin posta, curierat rapid sau alt serviciu specializat de comunicare catre instantele judecatoresti, termenul se socoteste respectat, conform art. 183 NCPC, daca actele au fost depuse inainte de implinirea lui prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare.

Actul depus de partea interesata inauntrul termenului prevazut de lege la unitatea militara ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte este, de asemenea, considerat ca facut in termen.

In cazurile de mai sus, recipisa oficiului postal, precum si inregistrarea ori atestarea facuta, dupa caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militara sau de administratia locului de detinere, pe actul depus, servesc ca dovada a datei depunerii actului de catre partea interesata.

De asemenea, potrivit art. 1077 NCPC, din materia procesului civil international, cand o persoana aflata in strainatate trebuie sa respecte un termen procedural in fata autoritatilor judiciare sau administrative romane, este suficient ca cererea sa sa parvina in ultima zi a termenului la o reprezentanta diplomatica sau consulara romana.

Termenele procedurale raportate la un anumit stadiu procesual, la un interval orar sau la calendar se calculeaza dupa regulile generale de determinare a elementului la care se raporteaza.

Termenele procedurale nedeterminate se calculeaza dupa specificul fiecarei situatii.

Termenele procedurale statornicite de ore, zile, saptamani, luni sau ani se calculeaza ca regula ca termene compacte.

Prin exceptie, in art. 163 alin. (4) NCPC se arata ca termenele prevazute de art. 163 alin. (3) lit. f) si g) NCPC in care destinatarul citatiei trebuie sa se prezinte pentru comunicarea acesteia sunt termene care se calculeaza „zi cu zi”, adica fiecare zi din termen in parte.

Sursa: Infolegal.ro

Cel mai eficient serviciu de recuperare al creantelor! Actionam in 24 de ore!